Pěnobeton

Lité izolační pěnobetony nebo polystyrenbetony jsou tekuté směsi cementového mléka, technické pěny a případně kuliček polystyrenu určené k dokonalému a efektivnímu vyrovnání podlahy pod potěry bez ohledu na stav či nerovnost podkladní konstrukce.

Nacházejí uplatnění jak v novostavbách v případě velkého množství instalací a rozvodů v podlaze (kde bývá časově i technicky velmi náročné pokládat konvenční izolanty), tak především v rekonstrukcích (velké rozdíly ve výškách, zaplnění např. kleneb ve starší zástavbě atd.)

Technologie zpracování je stejná jako u litých potěrů a výsledkem je tepelně-izolační, nestlačitelný rovný podklad bez spár a výškových zlomů.

Ekonomika použití litých výplňových materiálů oproti klasickým izolantům je daná především:

  • rychlostí a jednoduchostí provedení
  • rovinností povrchu
  • dostatečnou únosností (a nestlačitelností) umožňující redukovat následnou tloušťku potěru
  • možností přesného výškového srovnání

Technické podrobnosti a specifikace jednotlivých materiálů

© Lité podlahy - Zlín 2018, Všechna práva vyhrazena