Lité potěry

Lité potěry anhydritové i cementové jsou naší hlavní činností. Provádí se jako plovoucí na podkladní izolaci, pevně spojené s podkladem i oddělené separační vrstvou, se zabudovaným podlahovým topením, ale i nevytápěné.

Výhody litých potěrů oproti „tradičním“ betonovým podlahám

  • ekonomická výhodnost (menší tloušťka a zátěžovost stropů, vysoká rychlost a efektivita práce, kvalitní povrch)
  • výborná rovinnost (výrazně snižuje dodatečné náklady na pokládku finální vrstvy podlahy)
  • násobně vyšší pevnost v ohybu (možnost redukovat tloušťku potěru, není nutné vyztužovat)
  • objemová stálost (nedochází k deformacím a smršťovacím trhlinám, odpadá nutnost dilatací v ploše)
  • čistá, bezprašná a bezodpadová technologie
  • homogenní struktura bez vzduchových pórů, výborná tepelná vodivost, dokonalé obalení topného vedení = ideální řešení pro podlahové topení

V otázce, zda zvolit litý potěr na bázi anhydritu (síranu vápenatého, kalciumsulfátu) nebo cementu platí, že obecně výhodnější z hlediska ekonomického i technického je anhydritový potěr. Cementový litý potěr je vhodnější ve dvou případech:

  • tam, kde hrozí riziko trvalejšího působení vlhkosti (např. garáž – vznik rosného bodu v oblasti vrat)
  • při hořících termínech, protože umožňuje pokládku nášlapných vrstev v kratším termínu (technické normy připouští zbytkovou vlhkost u cementového potěru vyšší než u anhydritového)

Podrobnější informace o používaných materiálech, jejich vlastnostech, způsobu realizace, stavební připravenosti a apod. naleznete zde:

 

© Lité podlahy - Zlín 2018, Všechna práva vyhrazena